TRUNG TÂM HỖ TRỢ
Dịch vụ hỗ trợ qua WEB
cho phép chúng tôi theo dõi và giải quyết các vấn đề yêu cầu hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp tạo sự hài lòng tối đa cho khách hàng.
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

   
   
 

Hỏi đáp phần Internet Telephony product

Document Actions

Q1:

VoIP,H323,SIP là gì?

Q2:

Case Study 2 không thể có cuộc gọi đến số lẻ của PBX?

Q3:

Case Study 3 FXO không thể nối ra ngoài PBX (hoặc PSTN)?

Q4:

Case Study 4 FXO không thể nhận cuộc gọi PBX ?

Q5:

Case Study 5 cổng  FXO không thể ngừng cuộc gọi PBX (hoăck PSTN)?

Q6:

Case Study 6 nâng cao chất lượng ngoại?

Q7:

Case Study 7 làm to tiếng thoại

Q8:

Case Study 8 cấu hình trong môi trường NAT

Q9:

Tôi có thể cấu hình các thiết bị IP phone hay voice gateway để hoạt động với skype không?

 

Q10:

DECT là gì?

Q11:

GAP là gì?

Q12:

Vùng giao tiếp voice của VIP-320 là bao xa?

Q13:

Bao nhiêu thiết bị liên lạc cằm tay DECT (handset)  có thể được đăng ký tới VIP-320?

Q14:

Đăng ký DCT-100 tới VIP-320 như thế nào?

Q15:

Đăng ký DCT-100 tới VIP-320 như thế nào?

Q16:

Chuyển cuộc gọi như nào?

Q17:

Đăng ký DCT-100 tới SKD-200 như thế nào?

Q18:

Tại sao thiết bị liên lạc cầm tay xuất hiện màn hình "Tìm kiếm" ("searching") và tiện ích có thể không được thực thi?

Q19:

Tôi có thể làm gì nếu SKG-300 đang hoạt động tốt, bỗng nhiên ngừng lại. (ví dụ ngừng trả lời tín hiệu cuộc gọi đến vì vậy bạn không thể đổ chuông báo VoIP)

Q20:

Tại sao SKG-300 được cài như một USB modem? mà không phải là môt Skype gateway?

 

Q21:

SKG-300 không nhận các cuộc gọi đến.

Q22:

Tôi khôn nghe thấy nhạc báo khi tôi kết nối thiết bị liên lạc tới SKG-300 adapter.

Q23:

Tôi không nghe được cuộc gọi Skype trên điện thoại liên lạc cầm tay.

Q24:

Tính năng chuyển tiếp cuộc gọi (Call Forwarding) không hoạt động.

Q25:

Tính năng Toll bypass không hoạt động

Q26:

Tôi có cần cắm adapter nguồn cho SKG-300?

Q27:

Tại sao tôi không ghi âm được?

Q28:

Bao nhiêu phần mềm điện thaọi được SKG-300 hỗ trợ?

Q29:

Tại sao người dùng DCT-100 không nghe thấy gì từ các cuộc gọi tới từ mạng PSTN?

 

Q30:

Tại sao xảy ra hiện tượng tiếng vang ?

Q31:

Đăng ký DCT-100 tới VIP-320 như thế nào?

Q32:

Tại sao LCD không hiện gì khi tôi cấm vào USB Phone?

Q33:

Điều chỉnh nhạc chuông như thế nào?

Q34:

Chức năng quan trọng của loa là gì?

 

 

Q1: VoIP, H.323, SIP là gì?

 • VoIP: IP telephony còn gọi là Internet telephony, là công nghệ cho phép thực hiện cuộc gọi thoại mà tín hiệu được truyền qua Internet hoặc một mạng dùng riêng trong các gói IP thay vì qua các tuyến truyền thoại riêng biệt. Điều này cho phép loại bỏ hệ chuyển mạch và sự lãng phí băng thông. Thay vào đó, chuyển mạch gói được sử dụng và các gói IP với dữ liệu thoại được gửi qua mạng khi cần truyền dữ liệu, nghĩa là khi có lời thoại.
 • H.323: Một chuẩn ITU cho truyền thoại và hội nghị truyền hình trong thời gian thực qua mạng LAN và Internet.
 • SIP: Session Initiation Protocol, là một chuẩn IETF để thiết lập một phiên multimedia. Các phiên này có thể được dùng cho audio, video, instant messaging hoặc các phiên truyền dữ liệu thời gian thực khác. Nó cung cấp dịch vụ thoại tương tự H.323 nhưng đỡ phức tạp hơn và dùng ít tài nguyên hơn.

 

Lên đầu trang

 

Q2: Case Study 2 không thể có cuộc gọi đến số lẻ của PBX?

Có 2 gateway nối đến Internet:

1.  GW A được cấu hình bởi một module FXO, một số lẻ PBX 606 và nối với cổng FXO của GW A

2. Điện thoại A là một điện thoại tương tự, số ĐT là 200

Vấn đề là:

1. Hãy lấy điện thoại B, gọi số 200 cho điện thoại A. Không có kết nối nào cho ĐT A.

2. Lấy điện thoại B, quay số 606 đến PBX. Không có tone của PBX

Quá trình thử:

1.  Do khi lấy phone B quay số 606 đến PBX không có tone PBX

2.Module FXO không thể nối đến PBX

3. Đổi thông số Elite:

1.1  set tcid n out_wait 1000, giá trị mặc định là 400

1.2  config activate và config store

2. Lấy phone B, quay 606 đến PBX, có tone của PBX. Quay 200 đến ĐT A vẫn không có kết nối

3. Lại đổi thông số Elite:

   3.1  set tcid n tone_out_on 120, giá trị mặc định là 90

   3.2    set tcid n tone_out_off 120, giá trị mặc định là 90

   3.3    config activate và config store

4.  Lấy ĐT B, quay số 606 đến PBX, có tone PBX. Quay 200 đến ĐT có kết nối.

5.  Tất nhiên có thể thay đổi sơ đồ quay số để quay 200 trực tiếp từ ĐT B đến ĐT A

6. Trong các ứng dụng, chúng tôi thấy các PBX sau có vấn đề kết nối với FXO: Uniphone 24T, Nortel Mercator.

 

Lên đầu trang

 

Q3: Case study 3 FXO không thể nối ra ngoài PBX hoặc PSTN?

Có 2 gateway nối đến Internet:

1. GW A có một module FXO

2.  Một số lẻ của PBX, 606, nối đến cổng FXO của GW A

3.  Gọi ra ngoài PBX, quay số 0

4.  Có một số PSTN 12345678 nối vào cổng FXO của GW A

5.  Phone A là ĐT analog, số ĐT 200

Gateway B có cấu hình sau:

1.GW B có một module FXS

2. ĐT B là loại analog, số phone là 747

Vấn đề là:

1. Nhấc ĐT B quay số 200 đến ĐT A của GW A nhưng không nối được.

2.  Nhấc ĐT B quay số 606 đến PBX của GW A và quay số 0, không có tone gọi ra ngoài

3.  Nhấc ĐT B quay số 87654321 đến PSTN của GW A, không có tone PSTN gọi ra ngoài

4. Nhấc ĐT B quay số 200 đến phone A của GW A và quay số 0. Không có tone PBX gọi ra ngoài

Quá trình kiểm tra:

1.  Lý do: không kết nối được cuộc gọi ra ngoài

2.   Nghi ngờ FXO không thể truyền tín hiệu analog hợp lý đến PBX hoặc PSTN

3.  Thay đổi tham số Elite của GW A

   3.1    tel set pcm_gain_level 2, giá trị mặc định là 1

   3.2    Nếu thay đổi pcm_gain_level 2 mà vẫn không chạy, hãy thêm pcm_gain_level lên 3, 4 hoặc 5. Giá trị tối đa là 5

   3.3    Mỗi khi thay đổi pcm_gain_level phải khởi động lại GW

4 . Trong thực tế, chúng tôi thấy các địa điểm sau có vấn đề kết nối với PSTN: Hongkong và khi vị trí phone ở xa tổng đài

 

Lên đầu trang

 

Q4:Case study 4 FXO không thể nhận cuộc gọi PBX?

Có 2 gateway nối đến Internet:

1. GW A được cấu hình với một module FXO

2.   Một số lẻ của PBX, 606, nối đến cổng FXO của GW A

3.  ĐT A là loại analog, số ĐT 200

GW B cấu hình như sau:

1.  GW B có một module FXS

2.

Vấn đế là chúng tôi gọi ĐT A đến ĐT B

1. Nhấc ĐT A, gọi 606 hoặc gọi từ PSTN đến PBX

2. Không nghe thấy chuông, FXO không thể nhận cuộc gọi từ PBX

Quá trình thử nghiệm:

1. Dùng một ĐT analog khác nối vào số lẻ của PBX 606

2. Nhấc ĐT A, gọi số 606, không nhấc ĐT ở số 606

3. Ở ĐT A, có thể nghe thấy chuông từ PBX. Tính hiệu chuông là 1s kêu, 4s tắt

4. hay đổi tham số Elite:

    4.1    set tcid n fxols ringing_inter_cycle 5000, giá trị mặc định là 4000

    4.2    config activate và config store

5. Trong thực tế chúng tôi thấy các PBX sau có vấn đề kết nối với FXO: Lucent Definity GS & R8 và Tecom DX7

 

 

 

Lên đầu trang

 

Q5: Case Study 5 cổng FXO không thể ngừng cuộc gọi PBX hoặc PSTN?

Có 2 gateway nối đến Internet:

1.GW A có một module FXO

2. Một số lẻ của PBX, 606, nối đến cổng FXO của GW A

3. Có một số PSTN 12345678 nối vào cổng FXO của GW A

4. Phone A là ĐT analog, số ĐT 200

Gateway B có cấu hình sau:

1.GW B có một module FXS

2. ĐT B là loại analog, số phone là 747 

Vấn đề là:

1. Nhấc ĐT C, gọi 12345678 đến GW A và quay 747 đến ĐT B, có thể kết nối được cuộc gọi VoIP

2. Thực hiện xong cuộc gọi VoIP, dập máy ĐT C, nhưng cổng FXO của GW A vẫn bị bận hơn 60s

3. Sau khi reset GW A, cổng bận được giải phóng và có thể thực hiện cuộc gọi VoIP tiếp theo.

Quá trình kiểm tra:

1.Lý do: FXO bị chiếm bởi cuộc gọi PSTN, nghĩa là FXO không thể nhận biết tín hiệu ngắt kết nối của PSTN CP-Tone

2.Chu trình sau cho thấy cách nhận CP-Tone từ PSTN và cách dùng CLI (command line interface) của GW A để đặt CP-Tone này vào GW A

3.Cách nhận CP-Tone từ PSTN:

   3.1 Chúng tôi sẽ dùng một vài lệnh gỡ rối và DSP của GW A để nhận CP-Tone

   3.2 Có 3 bên: bên gọi là ĐT C, bên bị gọi là ĐT B và bên PC là một notebook hoặc máy PC kết nối đến cổng RS-232 9 pin của GW A

Bên gọi

PC

Bên bị gọi

1. Nhấc ĐT C
2. Quay số 12345678
3. Quay số 747

 

 

 

 

 

1. ĐT ở số 747 đổ chuông,
2. Nhấc ĐT B

Bắt đầu cuộc gọi VoIP

 

Bắt đầu cuộc gọi VoIP

 

Dùng VT-100 terminal hoặc phần mềm giả lập, gõ lệnh sau:
1. ITG>net set debug on
2. ITG>spy 14 4
3. ITG>

 

Kết thúc cuộc gọi VoIP

 

Kết thúc cuộc gọi VoIP

Dập máy ĐT C

 

 

 

Tín hiệu CP-Tone được nhận biết bởi GW DSP và hiển thị trên màn hình

 


Chúng ta có các giá trị của CP-Tone:

ITG>DIM 4 DIM: 0 - MGB_CPTONE_DET_INDICATION: Tone Type: 4, ON|OFF: 1, Time: 53938, Power: 0

ITG>DIM 4 DIM: 0 - MGB_CPTONE_DET_INDICATION: Tone Type: 4, ON|OFF: 0, Time: 54458, Power: 0

ITG>DIM 4 DIM: 0 - MGB_CPTONE_DET_INDICATION: Tone Type: 4, ON|OFF: 1, Time: 54938, Power: 0

ITG>DIM 4 DIM: 0 - MGB_CPTONE_DET_INDICATION: Tone Type: 4, ON|OFF: 0, Time: 55458, Power: 0

ITG>DIM 4 DIM: 0 - MGB_CPTONE_DET_INDICATION: Tone Type: 4, ON|OFF: 1, Time: 55938, Power: 0

ITG>DIM 4 DIM: 0 - MGB_CPTONE_DET_INDICATION: Tone Type: 4, ON|OFF: 0, Time: 56208, Power: 0

3.3    Lấy các giá trị hữu ích, các trường ON|OFF và Time để tính giá trị CP-Tone

3.4    Tính gía trị CP-Tone tại thời điểm ON: trường ON|OFF từ 1 -> 0

(1) 54458 - 53938 = 520 OR 55458 - 54938 = 520

(2) Max. & Min. ON là +/- 10% của giá trị tính được này. Do đó giá trị Max. là 572 và Min. là 468

3.5  Tính giá trị CP-Tone tại thời điểm OFF: trường ON|OFF từ 0 ->1 (1) 54938 - 54458 = 480 OR 55938 - 55458 = 480

(2) Max. & Min. ON là +/- 10% của giá trị tính được này. Do đó giá trị Max. là 528 và Min. là 432

3.6  Sửa giá trị CP-Tone trong GW A. Dùng VT-100 terminal hoặc chương trình giả lập và gõ các lệnh sau:

ITG>set cp_tone_det busy

How many sets of elements do you want the whole CP tone to be detected? (1~8)

2

Please enter set 1 parameters in the following order:

on/off min.-duration max.-duration

on 468 572

Please enter set 2 parameters in the following order:

on/off min.-duration max.-duration

off 432 528

Please enter the repeat count now (1~100):

2

config activate

config store

 

 

Lên đầu trang

 

 

Q6: Case study 6 Nâng cao chất lượng thoại ?

Có 2 gateway nối bởi một VPN với router Cisco 2610 ở 2 nơi, dữ liệu và thoại đi qua cùng một mạng.

GW A có cấu hình như sau:

 • GW A có một module FXO, IP: 201.179.218.122
 • Một số lẻ của PBX, 606 nối vào cổng FXO của GWA
 • ĐT A là loại analog, số ĐT 800
 • Phiên bản CW là v2.12

GW B có cấu hình như sau:

 • GW B có một module FXS, IP: 201.179.219.122
 • Một số lẻ của PBX, 808, nối vào cổng FXO của GWB
 • ĐT B là loại analog, số ĐT 800
 • Phiên bản của CW là v2.12

Vấn đề là:

 • Nhấc ĐTA, gọi số 606, bấm tiếp 800, nối đến ĐTB
 • Cả 2 GW dùng G729
 • Vì dữ liệu và thoại đi qua cùng một mạng, chúng ta thấy có một vài gói bị mất trong cuộc gọi VoIP

Chu trình kiểm tra:

 • Đổi IP precedence từ 0 đến 7. Nó có thể tăng chất lượng thoại ngay lập tức
 • Đổi giá trị Tx và Rx trong G729 VIF từ 80, 160, 240, 320, 400. Nhận thấy giá trị càng nhỏ, Echo sẽ nhỏ và gói bị mất sẽ nhiều. Gi á trị lớn, Echo lớn, lượng gói bị mất nhỏ.
 • Đổi TX RX gain từ (-1, -1) sang (-2, -2), (0, 0)
 • VAD on và off
 • Thử với G723
 • Cuối cùng ta có các tham số sau ở cả 2 GW: G723, VAD off, Tx Rx gain là (-2, -2).

 

 

Lên đầu trang

 

Q7: Case study 7 làm to tiếng thoại

Có 2 gateway nối vào Internet:

1.GW A có một module FXO

2. PBX A có số 1212121 có thể nối vào PSTN

3. Số lẻ của PBX A nối vào cổng 1 FXO của GW A, số ĐT 1212

4. Số lẻ của PBX A có thể quay số 1 để gọi vào PSTN

5.  ĐT A nối vào PSTN có số 1234567

GW B có cấu hình sau:

1.GW B có một modle FXO

2.PBX-B có số 989898989 có thể nối vào PSTN

3.Số lẻ của PBX B nối vào cổng 1 FXO của GW B, số ĐT 9898

4.Số lẻ của PBX B có thể quay số 9 để gọi vào PSTN

5.ĐT B nối vào PSTN, Số ĐT 987654321

Kịch bản cuộc gọi VoIP:

1.Nhấc đt A

   1.1Quay số 1212121 dến PBX A

   1.2  Nhận được tone PBX A, quay 1212 để vào cổng FXO Của GW A

   1.3  Quay 9898, cuộc gọi này đi qua internet vào cổng FXO của GW B và nhận được tone của PBX B

   1.4  Quay số 9 để nhận tone PSTN

   1.5  Quay 987654321 để nối đến ĐT B

   1.6ĐT A và B có thể có cuộc gọi VoIP

Vấn đề là:

1.ở phía gọi (ĐT A) có thể nghe phía bị gọi (ĐT B) nhưng tiếng quá bé

Chúng tôi đề xuất các điều chỉnh sau:

Lệnh: set tcid n rxgain

Định nghĩa: Lệnh này để đặt Rx gain cho TCID. Rx định nghĩa hướng từ ĐT đến DSP

Tham số:

VD: set tcid 0 rxgain -1

Lệnh: set tcid n txgain

Định nghĩa: Lệnh này để đặt Tx gain cho TCID. Tx định nghĩa hướng từ DSP đến ĐT

Tham số:

VD: set tcid 1 txgain -1

2. Vì người gọi nghe tiếng quá nhỏ, chúng tôi điều chỉnh tham số GW A.

  set tcid 0 txgain 0

  config activate

  config store

3.Mức nhận mặc định là -1

4.Ta tăng giá trị txgain lên 0 và thực hiện cuộc gọi VoIP lần nữa. Nếu tiếng vẫn nhỏ thì đổi giá trị này thành 1

Chúng tôi khuyến cáo không nên có sự chênh lệch quá 3 giữa mức txgain và rxgain.

 

 

Lên đầu trang

 

Q8:  Case study 8 Cấu hình môi trường NAT

Có 2 gateway nối đến Internet

1.GW A, 8 cổng, có các module FXO và FXS

2.Có 3 bộ điện thoại nối đến PBX, số ĐT là 123,145,167

3.Địa chỉ IP của GW A là 192.168.0.168

4. ĐT A nối đến module FXS của GW A, số ĐT 5555

GW B có cấu hình sau:

1. GW B, có 4 cổng với 2 FXO, 2 FXS, có module FXS và ĐT B số 8863222

Cấu hình NAT Router cho cổng LAN

Địa chỉ IP 192.168.0.1

2.Cổng WAN

Địa chỉ IP 211.12.91.3

Địa chỉ IP của GW: 211.12.91.1

Subnet mask: 255.255.255.248

3.Virtual server (người dùng định nghĩa)

TCP: 1000 đến 1800

UDP: 3000 đến 30100

Cấu hình của GW:

3.1  Địa chỉ IP:

GW A:

-IP: 192.168.0.168

Subnet mask: 255.255.255.0

-  Default gateway: 192.168.0.1

GW B:

-  IP: 218.254.230.179

-  Subnet mask: 255.255.255.192

-  Default gateway: 218.254.230.129

1.2 Tham số dial plan:

GW A:

-  Phone no. Hunt group destination

-  1 1 0 TCID, local

-  5555 5 4 TCID, local

-  8863222 11 218.243.23.179 Remote

GW B:

Phone no. Hunt group destination

8863222 3 2 TCID, local

- 5555 11 211.20.96.3 Remote

-  1 11 211.20.96.3 Remot.   

4. Tham số H323:

GW A không có H323 trong kịch bản này

GW B:

  set h323 nat_call on

  config activate

  config store

  net reset

5.Một vài lưu ý trong ứng dụng môi trường NAT:

  5.1  Chỉ có một GW sau NAT có thể nối đến IP GW công cộng

  5.2  Nếu GW A và GW B cùng trong môi trường NAT, cả 2 GW này đều phải có “set h323 nat_call on” trong cài đặt h323.
 

Lên đầu trangQ9: Tôi có thể cấu hình các thiết bị IP phone hay voice gateway để hoạt động với skype không?

Skype không được viết cho giao thức VoIP chuẩn ( tham khảo thêm thông tin từ trang web của Skype, nó dựa trên công nghệ P2P), nó không thể giao tiếp với các thiết bị khác theochuẩn H.323 hay chuẩn SIP (như: VIP-x400,VIP-x10, VIP-x50, VIP-x60 sẽ không thể giao tiếp được với Skype).

 

 

 

 

Lên đầu trangQ10: DECT là gì?

DECT hay Digital Enhanced Cordless Telecommunication là một chuẩn ETSI cho điện thoại di động số, thường được sử dụng trong nhà trong các công ty. DECT, giống như GSM, là một hệ thống ô mạng. Điểm khác nhau chính giữa hệ thống cell radius - DECT cells có bán kính 25 đến 100m, trong khi GSM cell là 2 đến 10km. DECT trở thành một chuẩn phổ biến cho điện thoại không dây trong phạm vi ngắn, và có thể thích hợp với nhiều ứng dụng không dây khác.

 

 

 

 

Lên đầu trangQ11: GAP là gì?

DECT GAP là một profile của DECT. Mục đích là nếu hai thiết bị từ hai nhà sản xuất khác nhau nhưng có cùng chuẩn DECT và GAP profile sẽ có được các chức năng gọi cơ bản.

 
 

Lên đầu trangQ12:Vùng giao tiếp voice của VIP-320 là bao xa?

Vùng giao tiếp ngoài trời tối đa là 300M, vùng giao tiếp trong nhà tối đa là: 50 M, vùng giao tiếp thực tế có thể thay đổi tùy theo sự phản xạ sóng vô tuyến của các vật cản trong môi trường truyền sóng.
 

Lên đầu trangQ13: Bao nhiêu thiết bị liên lạc cằm tay DECT (handset)  có thể được đăng ký tới VIP-320?

Tối đa 8 thiết bị liên lạc DECT, DCT-100, có thể đăng ký tới VIP-320.
 

Lên đầu trangQ14: Đăng ký DCT-100 tới VIP-320 như thế nào?

 • Bấm nút Intercom trên VIP-320 trong 5 giây cho đến khi đèn LED sáng.
 • Bấm nút khóa trên DCT-100 để về tùy chọn manual
 • Chọn đăng ký HS
 • Bấm nút INT
 • Chọn DECT base mong muốn (ví dụ chon Base 1). Bấm nút INT, DCT-100 sẽ hiển thị tìm kiếm trên màn hình LCD
 • Đợi cho tới khi tên phần cứng của máy hiện lên, ví dụ: 002F5-11708H, sau đó bấm nút INT
 • Khi máy đòi mã PIN, nhập mã PIN 1590 rồi bấm INT, sau đó DCT-100 sẽ bắt đầu đăng ký base và hiển thì tìm kiếm trên màn hình
 • Khi quá trình đăng ký hoàn thành, DCT-100 sẽ hiện HS x, Base y  trên màn hình.
 • Chú ý: x là số đăng ký và y là DECT base đăng ký.

 

Lên đầu trangQ15: Khởi động lại DCT-100 để trở về cấu hình mặc định của nhà sản xuất như thế nào?

Để khởi động lại DCT-100, hãy tiến hành theo các bước sau:

 • Bấm nút INT trước khi bật nguồn
 • Bấm nút nguồn rồi giữ chặt cho tới khi màn hình LCD hiển thì "F->clear Subs"
 • Bấm nút down để xóa toàn bộ cấu hình của thiết bị.
 • Thiết bị liên lạc sẽ hiển thị "Not Sub", và nó bây giờ có thể đăng ký với DECT base bất kỳ.

 

Lên đầu trang

 

 

Q16: Chuyển cuộc gọi như nào?

 • Trong cuộc đàm thoại của thiết bị liên lạc thứ nhất (HS1), bấm nút INT và bấm thiết bị liên lạc cần gọi, (Trong ví dụ này, chúng tôi bấm số 2 để truyền cuộc gọi tới HS 2)
 • Khi HS2 đổ chuông, tiếng của cuộc gọi sẽ được truyền tới HS2.
 • Tại thời điểm, bấm nút trên HS1, tiếng của cuộc gọi hiện đã được truyền tới HS2

 

 

 

Lên đầu trangQ17: Đăng ký DCT-100 tới SKD-200 như thế nào?

 • Bật nguồn SKD-200, hay kết nối SKG-200 tới máy tính SKype hoặc thông qua giao diện USB. SKD-200 đã sẵn sàng đăng ký cho thiết bị liên lạc trong thời gian 60 giây (mỗi lần bật nguồn trên SKD-200).
 • Trên DCT-100, bấm nút down để đến tùy chọn manual và chọn đăng ký HS, sau đó bấm nút INT
 • Chọn DECT base mong muốn (ví dụ chon Base1). Bấm nút INT, DCT-100 sẽ hiển thị màn hình tìm kiếm
 • Đợi cho đến khi tên phần cứng của máy hiện lên, ví dụ: 002f5-11708, sau đó bấm INT.
 • Khi DCT-100 đòi nhập mã PIN, nhập mã PIN 1590 sau đó bấm nút INT, rồi DCT-100 sẽ bắt đầu đăng ký base và hiển thị màn hình tìm kiếm.

Khi quá trình đăng ký hoàn thàn, DCT-100 hiện có thể thiết lập cuộc gọi Skype qua SKD-200.

 

 

 

 

Lên đầu trangQ18: Tại sao thiết bị liên lạc cầm tay xuất hiện màn hình "Tìm kiếm" ("searching") và tiện ích có thể không được thực thi.

Nếu tiện ích SKD không thể khởi tạo hay kết nối tới Skype. Điều này có thể do thành phần của hệ thống xung đột với các chương trình khác trên máy tính. Bạn nên tắt hết các chương  trình, khởi động lại máy, và đăng nhập lại vào Skype để hoạt động bình thường.

 

 

 

Lên đầu trangQ19: Tôi có thể làm gì nếu SKG-300 đang hoạt động tốt, bỗng nhiên ngừng lại. (ví dụ ngừng trả lời tín hiệu cuộc gọi đến vì vậy bạn không thể đổ chuông báo VoIP)

Hãy làm theo các bước sau:

 • Thoát SKGAgent (click chuột phải vào biểu tượng điện thoại màu xanh dưới system tray và chọn quit)
 • Thoát chương trình Skype
 • Rút SKG-300 ra
 • Đợi trong 30 giây
 • Cắm SKG-300
 • Bật Skype
 • Bật SKGAgent

 

 

Lên đầu trangQ20: Tại sao SKG-300 được cài như một USB modem? mà không phải là môt Skype gateway?

Nếu bạn cắm adapter SKG-300 vào máy tính cài hệ điều hành Window XP SP2 trước để cài phần mềm, adapter sẽ bị cài sai như một USB modem.

Nếu như vậy, chỉ đơn giản là tiếp tục cài đặt phần mềm SKG-300 và nó sẽ sửa sai sót và cài adapter đúng.

 

 

 

Lên đầu trangQ21: SKG-300 không nhận các cuộc gọi đến.

Có một số nguyên nhân sau:

 • SKG-300 có thể không hoạt động với dây điện thoại 4 sợi
 • Đảm bảo rằng adapter SKG-300 được kết nối đúng tới máy tính và SKGAgent đang chạy (có biểu tượng chiếc điện thoại màu xanh dưới system tray)
 • Đảm bảo rằng thiết bị liên lạc cằm tay được kết nối đúng tới giắc phone trên SKG-400 mà không phải là giắc đường dây điện.
 • Nếu chương trình Skype bị tắt vì bất kỳ lý do gì trong khi SKGAgent đang chạy, bạn cần phải thoát SKGAgent và khởi động lại.
 • Một số điện thoại liên lạc cầm tay yêu cầu lắp pin thì mới đổ chuông. Nếu thiết bị liên lạc hỗ trợ pin, đảm bảo rằng pin đã được lắp và chưa hết.

 

 

 

Lên đầu trangQ22: Tôi khôn nghe thấy nhạc báo khi tôi kết nối thiết bị liên lạc tới SKG-300 adapter.

Kiểm tra để đảm bảo rằng thiết bị liên lạc đã được kết nối đúng giắc trên SKG-300 adapter.

 

 

 

Lên đầu trangQ23:Tôi không nghe được cuộc gọi Skype trên điện thoại liên lạc cầm tay.

Kiểm tra để đảm bảo rằng Skype đã được cấu hình để sử dùng SKG-300 SKype Audio device làm Audio in và Audio out sound device.

Thực hiện như sau:

 • Chọn Options từ Tools Menu của Skype
 • Chọn Sound Devices.
 • Kiểm tra hộp danh sách Audio in và Audio out và đảm bảo rằng SKG-300 Skype Audio device đã được chọn.

 

 

 

 

Lên đầu trangQ24: Tính năng chuyển tiếp cuộc gọi (Call Forwarding) không hoạt động.

Kiểm tra theo những bước sau:

 • Đảm bảo rằng cáp điện thoại được cắm đúng vào đường giắc của SKG-300 adaptor và vào ổ điện thoại trên tường.
 • Đảm bảo rằng tính năng chuyển tiếp cuộc gọi đã được cấu hình đúng trong SKGAgent->Configure->Call Forwarding tab
 • Thử bấm số điện thoại mà bạn đã đặt trong hộp cuộc gọi chuyển tiếp của SKG-300.
 • Nếu bạn ở trong một tổng đài, đảm bảo rằng bạn để đủ thời gian nghỉ sau số 9 (ví dụ) để SKG-300 đợi tín hiệu trước khi quay số điện  thoại.
 • Đảm bảo rằng máy tính của bạn không ở chế độ sleep. Tính năng chuyển tiếp sẽ không hoạt động ở trạng thái này.

 

 

 

Lên đầu trangQ25: Tính năng Toll bypass không hoạt động

Hãy kiểm tra theo những bước sau:

 • Đảm bảo rằng cáp điện thoại được cắm đúng vào đường giắc của SKG-300 và tới ổ điện thoại trên tường.
 • Đảm bảo rằng tính năng Toll bypass được cấu hình đúng trong SKGAgent->Configure->Toll bypass tab
 • Đảm bảo rằng phiên bản Skype là 1.3.xx hoặc cao hơn
 • Đảm bảo rằng máy tính của bạn không đặt ở chế sleep. Trong chế độ này, tính năng Toll bypass không hoạt động.

 

 

Lên đầu trangQ26: Tôi có cần cắm adapter nguồn cho SKG-300?

Không, SKG-300 được cấp nguồn qua từ PC qua cáp USB.

 

 

 

Lên đầu trangQ27: Tại sao tôi không ghi âm được?

Hãy đảm bảo rằng trong console của SKGAgent đang chạy, nó đóng vai trò là một chương trình ghi âm. Nếu bạn tắt nó, tiếng sẽ không được ghi lại.

 

 

 

Lên đầu trangQ28: Bao nhiêu phần mềm điện thaọi được SKG-300 hỗ trợ?

Hiện tại, SKG-300 chỉ hỗ trợ SKype và QQ.

 

 

Lên đầu trang

 

 

Q29: Tại sao người dùng DCT-100 không nghe thấy gì từ các cuộc gọi tới từ mạng PSTN?

Triệu trứng: ở đầu B, người dùng nhấc cuộc gọi DCT-100 từ đầu A, nhưng không nghe được tiếng mà chỉ nghe được tín hiệu giống như "ready to dial". Trong cùng lúc đó, người dùng bên A lại nghe được tiếng từ bên B.

 

Triệu chứng này sẽ biến mất sau khi bấm nút bất kỳ trên DCT-100 để gọi ra ngoài.

 

 

 

Lên đầu trang

 

 

Q30:Tại sao xảy ra hiện tượng tiếng vang ?

Hãy để xa khỏi các điện thoại DECT PSTN trong khi đang nói chuyện bằng thiết bị DCT-100. Điều này ngăn cản sự giao thoa ở dải truyền gần do loa mirophone của DCT-100 rất nhạy.

 

 

 

Lên đầu trang

 

 

Q31:Đăng ký DCT-100 tới VIP-320 như thế nào?

 • Bấm nút Intercom trong 5 giây cho đến ki đèn LED sáng
 • Bấm nút khóa để chuyển về chế độ manual
 • Chọn HS đăng ký.
 • Bấm nút INT
 • Chọn base DECT mong muốn (ví dụ base1). Bấm nút INT, DCT-100 sẽ hiển thị màn hình tiếm kiếm.
 • Đợi cho đến khi ID của phần cứng hiện lên, ví dụ :002F5-11708H, sau đó bấm INT.
 • Khi máy nhắc đòi mã pin, nhập mã pin 1590 sau đó bấm INT, DCT-100 sẽ bắt đầu đăng ký base và hiển thị màn hình tìm kiếm

Khi quá trình đăng ký hoàn thành, DCT-100 sẽ hiện HS x, Basy y trên màn hình

Chú ý: x là số máy đăng ký, y là số base DECT đăng ký.

 

 

 

Lên đầu trang

 

 

Q32: Tại sao LCD không hiện gì khi tôi cấm vào USB Phone?

LCD không hiện gì nếu trình điều khiển của USB Phone không chạy, hãy đảm bảo rằng phần mềm USB Phone controller đã cài và ở trên start menu .

 

 

 

Lên đầu trang

 

 

Q33: Điều chỉnh nhạc chuông như thế nào?

 • USB Phone hỗ trợ điều chỉnh nhạc chuông; bạn dễ dàng đặt nhạc chuông với trình điều khiển. Nó hỗ trợ hạn chế loại file nhạc chuông và tên đa nghữ, định dạng file nhạc hỗ trợ là .wav. Cách đặt nhạc chuông
 • Đặt thư mục nhạc chuông, click chuột phải vào USB Phone controller trên thanh taskbar, và chọn "Select Ringtone Directory", sau đó chọn thư mục chứa file nhạc chuông.
 • Sử dụng nút nhạc chuông của USB Phone để chọn nhạc chuông yêu thích. Tới Skype ->Tools->optión->sound device và đặt nhạc chuông

 

 

Lên đầu trang

 

 

Q34:Chức năng quan trọng của loa là gì?

USB Phone không hỗ trợ nói chuyện qua tai phone. Tính năng loa ngoài sử dụng để nghe tăng giảm chuông. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng loa ngoài để có được hiệu ứng tốt hơn khi bạn sử dụng USB Phone làm thiết bị ghi âm.

 

 

 

Lên đầu trang

 

 

 


Được tạo bởi admin
Lần sửa cuối 19-05-2007 10:50

Trang chủ   |   FAQ   |   Đăng ký nhận tin
Giới thiệu   |   Dịch vụ   |   Giải pháp   |   Hỗ trợ   |   Liên hệ
Copyright © 2000-2016 by NETCOM., Ltd. All Rights Reserved.